Gastouderschap

Ik werk graag als gastouder want ik ben dol op kinderen. Gastouderschap geeft mij de gelegenheid om zelf met het grootbrengen van kinderen bezig te blijven en ook om hiermee de kost te verdienen.

Als gastouder is het voor mij belangrijk om samen te werken met de ouders. Door open en eerlijk te communiceren kunnen wij ons het beste afstemmen op de kinderen. Belangrijk daarbij is het besef dat het doel van het grootbrengen is dat het kind zich kan ontwikkelen tot een volwassen mens die zichzelf heeft leren kennen en die op een prettige manier zijn of haar eigen leven vorm kan geven en haar of zijn eigen weg in de maatschappij en de wereld kan vinden en daaraan een bijdrage kan leveren waar zij of hij zich gelukkig bij voelt.

Ik ben een betrokken gastouder die de kinderen observeert en kijkt wat ze nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen en die van daaruit leiding geeft. Spel vind ik belangrijk want daardoor leert een kind veel. Een kind heeft ruimte en begrenzing nodig; ruimte om zich te ontwikkelen en grenzen voor veiligheid. Liefde is het meest belangrijk, een kind heeft onvoorwaardelijke liefde nodig van de mensen om hem of haar heen. Zo leert het kind dat het precies goed is zoals hij of zij is en kan het de wereld om zich heen ontdekken.

 

Lees hier de privacy policy.